Hva er ditt hjerte for menigheten? Hvordan skal vår menighet, vår kirke, se ut framover? Kan vi skape en kirke for neste generasjon og en menighet som gjør det enkelt å inkludere de som enda ikke tror eller er vant til en kirke? Filadelfia er i en spennende fornyelsesprosess der vi har tatt noen viktige valg for fremtiden.

 

Denne våren vil vi spisse vårt fokus, og vi har fra 26. mars til 09. april et prosjekt vi kaller ”Hjerte for kirka”, der vi ønsker å fokusere på disse spørsmålene, og der vi kommer til å jobbe med hvordan vi gjør våre gudstjenester  i  Filadelfia. Lasse J. Handelsby vil delta som mentor sammen med oss, og vil med sin bakgrunn fra menighetsbygging være med å veilede i prosessen og delta i samlingene.

 

I perioden inviterer vi også til en samling vi har kalt ”Hjerteslag”, onsdag 29. mars; en åpen samling for deg som ser på Filadelfia som din menighet eller deg som vil vite mer. Denne kvelden er vi heldige å få besøk av David Hasseløy som er pastor for Intro, Oslo – en forsamling som på 5 år har vokst fra en håndfull til å samle 600 mennesker hver søndag. David vil dele litt av sin historie og tale om hjerteslaget i det å bygge menighet!