Gud vår Far

Dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» Rom 8:15

Det gamle testamentet

 • Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter Ham. Sal 103:13
 • Du Herre er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn. Jes 63:16
 • Men nå, Herre! Du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss, et verk av din hånd er vi alle sammen. Jes 64:7

Det nye testamentet

 • Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter som roper; Abba, Far! Gal 4:6
 • Jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner Faderen. 1.joh 2:14
 • Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. 1.joh 3:1
 • All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Jak 1:17
 • Lukas 15:11-32 – sønnen som kom hjem

Jesus har vist oss hvem Faderen er

 • Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. Joh 17:6
 • Kjenner du meg kjenner du Faderen. Joh 14:7
 • Den som har sett meg har sett Faderen. Joh 14:9
 • Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh 14:6