Dåp

0 Items

Filadelfia Askim praktiserer “troendes dåp”. Det vil si at en forutsetning for å bli døpt, er at personen selv er blitt så gammel/moden i sin forståelse av hva tro er – at vedkommende kan ta en selvstendig avgjørelse om han/hun vil bli en kristen og deretter la seg døpe. Vår skriftsforståelse (bibelforståelse) er at en bevisst kristen tro må være tilstede før dåp finner sted. Derfor døper vi ikke spedbarn – men praktiserer barnevelsignelse – se egen artikkel om barnevelsignelse.

Når man har tatt et bevisst standpunkt til kristen tro – blir man døpt. Dåpen skjer i full offentlighet i en gudstjeneste/møte. Dåpskandidaten blir spurt to grunnleggende spørsmål: Tror du på Jesus Kristus som frelser og Herre? og; Vil du på denne din tro la deg døpe til Jesus Kristus? Dette svarer dåpskandidaten ja på. Deretter blir dåpskandidaten ført til en dåpskum hvor han/hun blir døpt av den som forretter dåpen. Dåpen er med full neddykkelse – og skjer “til Kristus – i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn”. Etter dåpen er det vanlig at den døpte blir opptatt som medlem i menigheten.

Ønsker du å bli døpt, så kan du ta kontakt med menigheten for å avtale tid for dette.

Dessverre, det er ingen artikler i denne kategorien.