Gravferd

0 Items

Orgelmusikken bærer preg av sorg. Folks øyne er rettet mot kisten som er blomstersmykket. Buketter og kranser forteller om sterke følelser fra de pårørende: Takk for alt. Savn. Sorg. På gjensyn.

Døden er også en del av livet. Det er ofte sterke men ulike følelser knyttet til døden. Men de fleste vil at dette avsluttende kapitlet i livet skal være minneverdig og gi en verdig avslutning på en livshistorie.

Gravferd betyr mye følelsesmessig for en reell avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og ev. å være med å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en god retning og være med å gjøre sorgen til en ressurs i det videre liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen.

Planlegging
Begravelsesbyrå tar seg i dag av mye av det praktiske når det gjelder gravferd – og vil ofte være den første pårørende tar kontakt med. De vil også gi veiledning og legge det meste tilrette. Men det kan være bra hvis pårørende selv tar seg tid til å kjenne etter og finne ut av hvilke forberedelser de selv vil gjøre og hva de selv kan tenke seg å delta med i begravelsen. Her kan menighetens pastor være en god samtalepartner og også kunne gi mer informasjon rundt planleggingen av begravelsen.

Menigheten vil kunne stille en person som forretter i begravelsen. Som oftest er det pastoren som gjør dette – men også andre er opplært i dette og kan utføre slike oppdrag. Begravelser i Askim skjer fra Askim kapell. Forøvrig i Indre Østfold skjer begravelser fra de lokale kirkene. Begravelsesbyrået vil gi nødvendig informasjon om dette.

Kontakttlf. pastor: 99219618 / 99731032

Dessverre, det er ingen artikler i denne kategorien.