Konfirmasjon

0 Items

Filadelfias konfirmasjonstilbud kalles Tentro. Dette er et tilbud som menigheten samarbeider om med de fleste frikirkene i Indre Østfold (Misjonskirkene og pinsemenighetene). Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag!

Du kan melde deg på Tentro ved å kontakte oss. Oppstart er i august og avslutning i mai. Se forøvrig overskriften “Livets gang” – “konfirmasjon”.

Dessverre, det er ingen artikler i denne kategorien.