Ukraina

2 Items

Vår menighet, Filadelfia Askim, har blitt velsignet med mange kontakter og venner i Ukraina. Vi har samarbeide med en stor menighet i Kiev, Christian Hope Church, og en mindre menighet i Kupyansk. Kupyansk er det bønneområde vår menighet fikk etter Hans Myrvold`s visjon om å dele det gamle Sovjet inn i regioner, for at hver Norsk pinsemenighet skulle be spesielt for “sitt” område.
Ukraina har ca 45 mill. innbyggere(wikipedia). Landet fikk sin frihet fra sovjetunionen i 1991. Landet har sin nasjonaldag den 24. august.
*Les mer om Ukraina på denne adressen: http://no.wikipedia.org/wiki/Ukraina
 Du kan klikke linken nede til høyre også. Da får du lese om menigheten i Kiev.

Besøk fra KIEV.

av Ole John Ydse
Fila170814Kiev14

På møtet vårt søndag 17/8-2014, fikk vi besøk av en stor gruppe fra Kiev. De spilte masse forskjellige instrumenter og de spilte, synge og talte for oss. Det var mange mennesker som kom for å se og hør disse flotte musikalske barna, som kommer fra veldig fattige kår, men som har en stort musikalitet i seg.

Kupyansk

av filadelfiaaskim

Kupyansk – Marvel at the Palace of Culture and Kivsharivka Village   The town of Kupyansk was first known as Sloboda Kupyansk, which was founded in the year 1655. It was a free settlement until the year 1685, when it received “town” status. It would take another few years before it fell under the Kharkiv […]