Royal Kids

2 Items

Royal Kids er navnet på søndagsskole arbeidet på Filadelfia Askim. Royal Kids er et tilbud til barn opp til ungdomsalder. Vi har oppsamlinger under Gudstjenester de fleste søndager. Under Royal Kids har vi bønn, lek, andakt, musikk, spill, aktivitet og mat. Viktigst for oss er å presentere evangeliet av Jesus Kristus som frelser til barna så at de kan forstå det. Vi bruker Helt Konge heftene til PBU som grunn materiell.