Jesus

Mennesker har søkt etter Gud til alle tider, alle steder og i alle religioner. Denne Gud, som alle søker, tror vi har vist oss hvem han er gjennom Jesus Kristus. Jesus var en historisk person og et menneske som alle oss andre. Samtidig var han Guds sønn – og hans komme til jorden var for å vise, demonstrere og fortelle hvem Gud er, hvordan Gud er og hvordan Guds virkelighet fungerer.

Ondskap og urettferdighet er en realitet i denne verden. I møte med denne ondskapen, synes menneskeheten å være fortapt og uten håp. Allikevel forsøker vi å fremstille oss selv som gode og rettferdige – og strever for å være «vellykkede» og gode samfunnsborgere. Men Jesus tok et kraftig oppgjør med tradisjonelle forestillinger om at vi mennesker kan bli gode og rettferdige gjennom gode gjerninger og religiøse øvelser. Han ser tvers igjennom vårt ytre image – og inn i vårt hjerte og ser vår fortapte stilling; vår synd, vår svakhet smerte og savn. Men han har medlidenhet med oss – og går inn i den samme ondskapen for å gjøre en forandring på dette på våre vegne. Han ønsker å gi oss muligheten til det gode livet slik at vi kunne få ta i bruk våre gaver og muligheter. Da får han til fulle smake konsekvensene av menneskets ondskap på sin egen kropp – i det han drepes som en forbryter på et kors.

Men Jesus vant over døden og stod opp igjen som levende. Det er den viktigste begivenheten i den kristne tro. Det gir oss håp om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden; sterkere enn de onde og destruktive kreftene. For Guds vilje er at alle som vil tro dette, skal få leve evig. Og i dette nye livet sammen med Jesus, viser han oss sin tålmodighet, godhet og nåde – samtidig som han utfordrer oss til å vende oss bort fra det destruktive i livet; for å leve ut det store og gode potensiale som han har lagt ned i hvert menneske.

Hvordan bli kristen

Gud vil at alle mennesker skal finne ut sannheten om hvem Gud og vi selv er. Gud er usynlig og vil i sin natur aldri kunne bevises eller motbevises. Dette er fordi han vil at vi mennesker skal kunne velge fritt om vi vil tro på han eller ikke.

Alle som vil tro på Gud gjennom Jesus Kristus får troen som en gave. Tro er ikke en prestasjon, og det kommer ikke an på grader av tro, men om en vilje til å snu seg og vende seg mot Gud.

Vi tror at hvert eneste menneske er skapt til å leve i en aktiv relasjon til han som har skapt selve livet. Vi kan nærme oss Gud ut fra mange årsaker, grunner og retninger, men vi tror at det finnes bare en vei til Gud. Det er gjennom troen på Jesus Kristus og å ta imot ham som sin frelser og Herre. Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn:

«Gud. Takk for at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk for at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. Takk at jeg gjennom troen på dette, får tilgitt alle mine synder og blir gjort rettferdig for deg. La meg bli ditt barn og få leve resten av livet som en etterfølger av deg. Amen».