Kirkeliv

Se gjennom områdene i Filadelfia Askim nedenfor for å se hvordan du og din familie kan vokse sammen med kirkens samfunn.

Connect

Connect, er Filadelfia`s eget arbeid for tenåringer. Vi har samlinger hver fredag fra kl 20.00. Lengden på våre samlinger varierer noe. Vi har sang og musikk, andakt og sosialt samvær med mat. Her er det mulig å få nye venner, noen å prate med, også hvis livet ikke er helt lett. Vi er en fin gjeng og vi har en egen ung leder. I skolens ferier har vi ikke fast opplegg, men det hender vi gjør noe sammen allikevel.

Bibelgrupper

Blant våre medlemmer, er det flere som samles ukentlig til bibelgrupper. Bibelgrupper er mindre fellesskap – hvor fellesskap, nærhet og omsorg er fremtredende. I bibelgruppene samtales det om bibeltemaer eller siste ukes forkynnelse i menigheten – eller andre aktuelle spørsmål som angår tro og liv. Bibelgruppene er et fint sted å bli kjent med nye mennesker og utvikle sin tro i et trygt miljø. Om du er ny som kristen eller er en som ikke bekjenner kristen tro, men har lyst til å være med i en av våre bibelgrupper, ta gjerne kontakt med oss.

Royal Kids

Royal Kids er navnet på søndagsskole arbeidet på Filadelfia Askim. Royal Kids er et tilbud til barn opp til ungdomsalder. Vi har oppsamlinger under Gudstjenester de fleste søndager. Under Royal Kids har vi bønn, lek, andakt, musikk, spill, aktivitet og mat. Viktigst for oss er å presentere evangeliet av Jesus Kristus som frelser til barna så at de kan forstå det. Vi bruker Helt Konge heftene til PBU som grunn materiell.

Royal Rangers

Kjenner du RR? Det kan du bli – for det er Filadelfia´s speidertilbud. Møtes hver torsdag i Filadelfia eller ute i naturen – eller andre spennende steder. Hovedleder for RR er Bodil Johansen – og har mange dyktige medhjelpere med seg. Alle vil de ønske deg velkommen til RR – og invitere deg til mange spennende torsdagsaktiviteter.

Puls

PULS, er vårt arbeide for mennesker med ulike bistandsbehov. Vi er en synge og spillegruppe som har base i Filadelfia. Her har vi øvelse annenhver tirsdag fra kl. 18.00. Vi har også hyggetreff enkelte ganger, da har vi en hyggelig “kosepause” midt i samlingen, hvor det også er en andakt. Noen ganger blir vi “bedt bort” også, og det synes vi er kjempekoselig. Kanskje dere har lyst til å få besøk av oss? Bare ta kontakt. Totalt antall medlemmer i PULS er ca 50. Dørene er åpne, så det er bare å komme for å høre på oss. Hjertelig velkommen skal du være.

Tentro

Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag! Filadelfia Askim samarbeider med Misjonskirkene og pinsemenighetene i Indre Østfold om Tentro. Tentro består av faste undervisningsamlinger, helgesamlinger, leir (sammen med Tentro for hele Østfold) mv., hvor det er plass til morro, fellesskap og vennskap. Sentralt i dette er troen og livet. Tentro starter i september og avslutning er i mai påfølgende år. Ønsker du å bli Tentroelev – ta kontakt med oss.