Ønsker du å gi en gave til menigheten eller til misjon har vi følgende konto.

Filadelfia kontonummer:

Menighet: 1100 05 03772

Misjon: 7122 20 31871