Utleie av menighetslokalet.
Filadelfia Askim har lokaler til utleie oppe i hovedetasjen og nede i underetasjen som nå er helt nyoppusset.
Betingelser for leie:
Alkoholholdige drikke må ikke nytes eller serveres. Det er heller ikke tillatt å røyke inne i lokalet.
Etter endt utleie skal lokalet være i den som var før utleie fant sted. Leietager er ansvarlig for at dette er tilfelle.

Utleiepriser:

Leie for en dag:                                                                              Leie for helg:
Bruk av hele lokalet opp og nede:   Kr. 3000                          Kr. 5000
Hovedsal:                                             Kr. 1500                           Kr. 2500
Underetasjen:                                      Kr. 1500                           Kr. 2500
Møterom:                                              Kr.   500                          Kr. 1000

Lengre utleieperioder avtales spesielt.

Ta kontakt på telefon:

Menighetskontoret 99219617

Pastor 99219618

Kjelleren er utleid 11.02  fra kl. 12.00 – 23.00. 

Storsalen er utleid 25.02 hele dagen.

IMG_0415 IMG_0409 IMG_0414 IMG_0410 IMG_0405