Undervisning fra april 2012

2 Items

Det profetiske Ord – del 6

av

Jesu oppstandelse Filadelfia, Askim 08.04.2012   Jesu oppstandelse 1. Tekst: Matt. 28,1-10 (LES) Det var søndag – altså første dag etter sabbaten. En del kvinner var på vei til graven. Her nevnes Maria Magdalena og en annen Maria – de samme kvinnene som hadde sett ham dø og vært vitne til begravelsen. Iflg. Markus 16,1 og […]

Det profetiske ord – del 5

av

Forsont for å forsone Filadelfia, Askim, 05.04.2012 (skjærtorsdag)   1. Innledning Bakgrunnen for påskens hendelser og budskap finner vi allerede i urhistorien – i skapelsesberetningen. Gud skaper en fantastisk flott og fullkommen verden – hvor mennesket og alle Guds skapninger kunne utfolde seg i fullkommen harmoni. Mennesket kunne utforske og boltre seg i denne nye […]