Undervisning fra desember 2012

1 Item

Det profetiske Ord – del 7

av

Jesus kommer! Filadelfia, Askim – 02. desember 2012 (1. søndag i advent).   1. Innledning Adventstiden er en rik og utfordrende tid, nettopp fordi den omfatter både begynnelsen og slutten. Adventstidens mål er både fødselen og Jesu andre komme. Det vi forbereder i adventstiden, er selvfølgelig julen, fødselsfesten  – den store høytiden som er den kristne troens mest strålende […]