Å forbli i Guds nærvær

3 Items

3. del: Et liv i nåde

av

Filadelfia, Askim 19.05.2013   1. Tekst: Johs. ev. 8,3-11: Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.  3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  4 og sa: «Mester, denne […]

2. del: Et liv i Ånden

av

1. Innledning Vi så  i forkynnelsen forrige søndag på de to pakene, den gamle og den nye pakt, som utgjorde grunnlaget for det å forbli i Guds nærvær. Disse paktene var en avtale mellom Gud og mennesket – om rettigheter og plikter for å være i en gjensidig relasjon; at mennesket skulle få være i […]

1. del: To pakter

av

1. Innledning Jeg vil denne og neste søndag tale om grunnlaget for et stadig gudsnærvær  og hvordan gudsnærværet skal bli synlig ut fra våre liv. Denne søndagen vil jeg tale om den gamle og nye pakt, som er grunnlaget for et vedvarende gudsnærvær – mens jeg neste søndag vil gå nærmere inn på hvordan den […]