Det profetiske ord

7 Items

Det profetiske Ord – del 7

av

Jesus kommer! Filadelfia, Askim – 02. desember 2012 (1. søndag i advent).   1. Innledning Adventstiden er en rik og utfordrende tid, nettopp fordi den omfatter både begynnelsen og slutten. Adventstidens mål er både fødselen og Jesu andre komme. Det vi forbereder i adventstiden, er selvfølgelig julen, fødselsfesten  – den store høytiden som er den kristne troens mest strålende […]

Det profetiske Ord – del 6

av

Jesu oppstandelse Filadelfia, Askim 08.04.2012   Jesu oppstandelse 1. Tekst: Matt. 28,1-10 (LES) Det var søndag – altså første dag etter sabbaten. En del kvinner var på vei til graven. Her nevnes Maria Magdalena og en annen Maria – de samme kvinnene som hadde sett ham dø og vært vitne til begravelsen. Iflg. Markus 16,1 og […]

Det profetiske ord – del 5

av

Forsont for å forsone Filadelfia, Askim, 05.04.2012 (skjærtorsdag)   1. Innledning Bakgrunnen for påskens hendelser og budskap finner vi allerede i urhistorien – i skapelsesberetningen. Gud skaper en fantastisk flott og fullkommen verden – hvor mennesket og alle Guds skapninger kunne utfolde seg i fullkommen harmoni. Mennesket kunne utforske og boltre seg i denne nye […]

Det profetiske ord – del 4

av

Bibelsk skapelse Filadelfia, Askim – 12.02.2012 Vi har tidligere sett på at Bibelen; det profetiske ord – inneholder bl.a. historie skrevet på forhånd – før det skjer. Vi har slått fast at denne gamle boka er en profetisk bok – som er troverdig og 100% å stole på. Bibelen, Guds profetiske Ord – til å […]

Det profetiske ord – del 3

av

Kampen om menneskesinnet Filadelfia, Askim – 05.02.2012 Vi har tidligere sett på at Bibelen; det profetiske ord – inneholder bl.a. historie skrevet på forhånd – før det skjer. Vi har slått fast at denne gamle boka er en profetisk bok – som er troverdig og 100% å stole på. Vi har også sett på at […]

Det profetiske ord – del 2

av

Skapelse eller evolusjon Filadelfia, Askim – 15.01.2012   Vi har i den første undervisningen – forrige søndag, slått fast at Bibelen er en profetisk bok – den gir åpenbaring av det som er skjult, den åpenbarer Skaperen for oss – og den forteller historie på forhånd – før det skjer. Dette ut fra at Gud, […]

Det profetiske ord – del 1

av

Historien skrevet på forhånd : Filadelfia, Askim – ungdomsmøte 02.12.2011 og Filadelfia Askim – 08.01.2012   Vi skal i dag starte vår undervisningsserie om det profetiske ord. Utgangspunktet for undervisningen er Bibelen – som vi oppfatter som en profetisk bok – en bok som forholder seg til fortiden, nåtiden og framtiden. Vi vil tematisere ulike […]