Filadelfia Askim har en Visjon og en hovedmålsetning som er menighetens rettesnor for arbeidet.

Menigheten Filadelfia, Askim skal være en sterk og voksende lokalmenighet som fungerer i Den Hellige Ånds liv og kraft. Den skal vinne mennesker for Jesus Kristus, undervise dem i Guds Ord slik at de blir gjenopprettet til ånd, sjel og kropp – og lede dem inn i Guds vilje med sine liv.

Menigheten skal videre være en fornyelseskanal til alt Guds folk i regionen (Indre Østfold) og et vekkelses-senter for Østfold og landsdelen.

Når det gjelder misjon er menighetens visjon å kunne utbre Guds rike også utenfor Norges land – og bidra med vår del til at misjonsbefalingen fullføres og at alle folkeslag får høre evangeliet på sitt språk.

Menighetens hovedmål er:

Filadelfia Askim, vil arbeide aktivt for å vinne mennesker for Jesus Kristus i Indre Østfold og på misjonsfeltet med hovedmål å nå alle mennesker i de områder vi arbeider, med evangeliet. Alt arbeid utenfor hoved-menighetens kjerneområde har som mål å danne (plante) nye selvstendige menigheter eller styrke eksisterende menigheter. Kjerneområdet defineres som Askim, Spydeberg og Hobøl kommuner.

Filadelfia Askim, vil videre arbeide for å bevare, fostre og fremelske vekst i troen på Jesus Kristus i alle de frelste som er knyttet til vår menighet – til de når fram til endemålet for troen – himmelen.

Filadelfia Askim, vil også arbeide for å dyktiggjøre alle de frelste i vår menighet til tjenestegjerning – slik at de alle finner sin tjeneste i Guds rike.