Filadelfia, Askim er en allsidig flergenerasjonsmenighet – som er inne i en spennende fornyelsesprosess; hvor fokuset er «den neste generasjonen». Menigheten ønsker å være en relevant menighet for vår tid, hvor relasjonsbygging og formidling av det kristne håpet står sentralt. Menigheten er plantet midt i Indre Østfold – en region i stor utvikling og med mange muligheter. Filadelfia, Askim er en del av den norske Pinsebevegelsen i Norge som består av mer enn 300 lokale kirker. Menigheten teller med smått og stort 278 medlemmer. Da vår nåværende hovedpastor ønsker å slutte etter 14 års tjeneste i menigheten for å gå over i andre oppgaver, søker vi hans etterfølger.

Er du vår nye hovedpastor?

Vi ønsker tilsettelse i en 50-100% stilling som hovedpastor.

Vi søker deg som er glad i å jobbe med mennesker og har hjerte for disippelgjøring. Vi ønsker oss en person som liker endringsledelse og som ønsker å jobbe målbevisst mot menighetens visjon og mål. Vi ønsker at du skal få bruke dine spesielle gaver – som suppleres av andre ansatte medarbeidere og frivillige ledere – for å utgjøre et helhetlig lederskap (team). Hovedansvar vil være å lede og utvikle lederråd, gudstjenesteteam, cellegrupper, omsorg- og diakonitjenester og føre tilsyn og oppfølging av ledere i de andre arbeidsområdene i menigheten. Også hovedansvar for forkynnelse og trosopplæring. Det er utarbeidet instruks for stillingen – men som kan tilpasses de gaver/kvalifikasjoner du måtte inneha.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Bred erfaring fra menighetsarbeid.

• Ledererfaring.

• Forkynnererfaring

• Teologisk kompetanse

• Jobbe selvstendig og strukturert.

• Evne til å lytte, inspirere og utvikle medarbeidere

• Evne til å bygge fellesskap og samarbeide godt med andre.

Det forventes at den som tilsettes er lojal mot menighetens tros- og verdigrunnlag. Vi tilbyr et godt miljø av positive og engasjerte frivillige og lønnende medarbeidere. Lønn, godtgjørelser og forsikringsavtaler ihht. PFF,s tariff og menighetens avtaler.

Hvis dette synes interessant, ta gjerne kontakt med nåværende pastor Ole Sletten, tlf. 99 73 10 32 eller styreleder Nigel Erwin, tlf. 95 75 54 80.

Søknad med CV sendes til pastor@filadelfiaaskim.no eller til Filadelfia Askim, Furuveien 5, 1831 Askim. Søknadsfrist: 01. august 2016.