Livets gang

Barnevelsignelse

Når barn blir født og har en naturlig tilknytning til menigheten (vi velsigner gjerne andre barn også!) – praktiserer vi barnevelsignelse. Utgangspunktet for barnevelsignelsen er Jesu ord i Mark. 10,13-16. Barna hører Guds rike til – og Jesus velsignet dem. Vi gjør det derfor på samme måte. Rent praktisk tar vi barnet fram i en gudstjeneste og ber for og velsigner barnet og foreldrene. De som ønsker dette tar kontakt med menigheten og avtaler tidspunkt. Foreldrene får også overrakt en barnebibel som gave til barnet.

Dåp

Filadelfia Askim praktiserer “troendes dåp”. Det vil si at en forutsetning for å bli døpt, er at personen selv er blitt så gammel/moden i sin forståelse av hva tro er – at vedkommende kan ta en selvstendig avgjørelse om han/hun vil bli en kristen og deretter la seg døpe. Vår skriftsforståelse (bibelforståelse) er at en bevisst kristen tro må være tilstede før dåp finner sted. Derfor døper vi ikke spedbarn – men praktiserer barnevelsignelse – se egen artikkel om barnevelsignelse. Når man har tatt et bevisst standpunkt til kristen tro – blir man døpt. Dåpen skjer i full offentlighet i en gudstjeneste/møte. Dåpskandidaten blir spurt to grunnleggende spørsmål: Tror du på Jesus Kristus som frelser og Herre? og; Vil du på denne din tro la deg døpe til Jesus Kristus? Dette svarer dåpskandidaten ja på. Deretter blir dåpskandidaten ført til en dåpskum hvor han/hun blir døpt av den som forretter dåpen. Dåpen er med full neddykkelse – og skjer “til Kristus – i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn”. Etter dåpen er det vanlig at den døpte blir opptatt som medlem i menigheten. Ønsker du å bli døpt, så kan du ta kontakt med menigheten for å avtale tid for dette.

Konfirmasjon

Filadelfias konfirmasjonstilbud kalles Tentro. Dette er et tilbud som menigheten samarbeider om med de fleste frikirkene i Indre Østfold (Misjonskirkene og pinsemenighetene). Tentro er et konfirmasjonsalternativ fra frikirkene i Norge, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag! Du kan melde deg på Tentro ved å kontakte oss. Oppstart er i august og avslutning i mai.

Bryllup

Bryllup er en viktig begivenhet. Det skal skapes en fest som skal minnes for hele livet – og alle detaljer må være i orden. Som en viktig del av bryllupsfest står vigselen. Her kan vi være til hjelp for deg. Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. Filadelfia Askim har vigselsrett og foretar både vielser og kirkelige forbønnshandlinger. Vigselen kan foretas i Filadelfia eller i kirker (DnK) i Østfold etter ønske og avtale med Den norske Kirke. Før vigsel finner sted må nødvendige vigselspapirer ordnes i det lokale Folkeregistret. Folkeregistret gir nødvendig veiledning og hjelp i den forbindelse. Ønsker man vigsel, ta gjerne kontakt med menigheten ved pastor for mere informasjon. Man kan i den forbindelse komme med ulike ønsker til selve vigselsseremonien i kirkerommet – som da tilpasses etter avtale.

Gravferd

Orgelmusikken bærer preg av sorg. Folks øyne er rettet mot kisten som er blomstersmykket. Buketter og kranser forteller om sterke følelser fra de pårørende: Takk for alt. Savn. Sorg. På gjensyn. Døden er også en del av livet. Det er ofte sterke men ulike følelser knyttet til døden. Men de fleste vil at dette avsluttende kapitlet i livet skal være minneverdig og gi en verdig avslutning på en livshistorie. Gravferd betyr mye følelsesmessig for en reell avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og ev. å være med å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en god retning og være med å gjøre sorgen til en ressurs i det videre liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Planlegging Begravelsesbyrå tar seg i dag av mye av det praktiske når det gjelder gravferd – og vil ofte være den første pårørende tar kontakt med. De vil også gi veiledning og legge det meste tilrette. Men det kan være bra hvis pårørende selv tar seg tid til å kjenne etter og finne ut av hvilke forberedelser de selv vil gjøre og hva de selv kan tenke seg å delta med i begravelsen. Her kan menighetens pastor være en god samtalepartner og også kunne gi mer informasjon rundt planleggingen av begravelsen. Menigheten vil kunne stille en person som forretter i begravelsen. Som oftest er det pastoren som gjør dette – men også andre er opplært i dette og kan utføre slike oppdrag. Begravelser i Askim skjer fra Askim kapell. Forøvrig i Indre Østfold skjer begravelser fra de lokale kirkene. Begravelsesbyrået vil gi nødvendig informasjon om dette.