Menighetens Historie

Menigheten Filadelfia Askim ble stiftet onsdag 15. februar 1922, men de første møtene ble holdt allerede i 1919. Av menighetsprotokollen fremgår det at det var 41 troende medlemmer tilstede på stiftelsesmøtet. Ni punkter fra Bibelen dannet grunnlaget for menighetsdannelsen. Et av disse var bl.a. «Levende tro på Jesus Kristus, Gal. 2, 16».

Stiftelsesprotokoll
Stiftelsesprotokoll
Filadelfia Askims grunnlegger
Filadelfia Askims grunnlegger

Menighetens lokale ble ferdig i 1923, og fikk navnet Filadelfia.I de første årene ble virksomheten drevet av tilreisende predikanter, men fra 1927 og utover fikk Filadelfia sine egne evangelister. Menigheten økte medlemstallet med rundt 80 personer i tiden rundt 1930, og mye av dette skyldtes den dyktige evangelisten Inge Kolshus. Opp gjennom årene har det vært mange forstandre og predikanter, og menigheten har hatt en forholdsvis jevn vekst.

Byggetider

Det første Filadelfialokalet sto ferdig til påske i 1923. Etter datidens forhold var det et stort og tidsmessig lokale med 200 sitteplasser. Foruten storsal og plattform med dåpskum, var det lillesal og et lite kummerlig kjøkken. Dusj og vaskerom fantes ikke i bygget, men i de senere årene ble det installert klossetter i kjelleren. Etter at det gamle Filadelfia hadde tjenestegjort i snart 60 år, måtte man i begynnelsen av 70 årene for alvor å begynne og tenke på å gjøre noe med lokalene. Det ble tatt opp til vurdering om man skulle rive det gamle og bygge nytt, eller om man skulle restaurere det gamle. Det ble mye frem og tilbake, så planene ble en tid lagt på is, for så igjen å oppta arbeidet igjen på slutten av 70 tallet. Under tømrermester Svein Vestli`s ledelse ble bygget ferdig like før vinteren gjorde sitt inntog. Startkapitalen på våren 1980 var ca. 200.000, men etter hvert som bygget skred frem ble givergleden bare større og større. Byggeoffer en søndag i måneden kunne innbringe ca. 20.000. Pinseaften 1988 stod det nye Filadelfia ferdig. Filadelfia har ca. 350 sitteplasser med lillesal, galleri og plattform. I tillegg er underetasjen utstyrt med peisestue, aktivitetsrom, toaletter og garderobe.

Dagens Menighet

Pinsemenigheten Filadelfia er en Levende & Voksende menighet, som samles i sine lokaler i Furuveien 5, i sentrum av Askim. Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner der alle skal føle seg inkludert i et nært og åpent fellesskap og hvor en kan få kjenne friheten og gleden i Den Hellige Ånds nærhet.

Filadelfia Askim
Filadelfia Askim

Medlemmer

Man blir medlem i Filadelfia ved Troende´s Dåp eller ved overflytting fra andre menigheter med samme tro og dåpssyn. Menigheten telte pr. 01.01.98 180 døpte medlemmer, og 52 menighets tilhørige (d.v.s. barn av medlemmer).