Vår Visjon

Visjon og hovedmålsetting

Filadelfia Askim har en Visjon og en hovedmålsetning som er menighetens rettesnor for arbeidet. Menigheten Filadelfia, Askim skal være en sterk og voksende lokalmenighet som fungerer i Den Hellige Ånds liv og kraft. Den skal vinne mennesker for Jesus Kristus, undervise dem i Guds Ord slik at de blir gjenopprettet til ånd, sjel og kropp – og lede dem inn i Guds vilje med sine liv. Menigheten skal videre være en fornyelseskanal til alt Guds folk i regionen (Indre Østfold) og et vekkelses-senter for Østfold og landsdelen. Når det gjelder misjon er menighetens visjon å kunne utbre Guds rike også utenfor Norges land – og bidra med vår del til at misjonsbefalingen fullføres og at alle folkeslag får høre evangeliet på sitt språk.

Menighetens hovedmål er: Filadelfia Askim, vil arbeide aktivt for å vinne mennesker for Jesus Kristus i Indre Østfold og på misjonsfeltet med hovedmål å nå alle mennesker i de områder vi arbeider, med evangeliet. Alt arbeid utenfor hoved-menighetens kjerneområde har som mål å danne (plante) nye selvstendige menigheter eller styrke eksisterende menigheter. Kjerneområdet defineres som Askim, Spydeberg og Hobøl kommuner. Filadelfia Askim, vil videre arbeide for å bevare, fostre og fremelske vekst i troen på Jesus Kristus i alle de frelste som er knyttet til vår menighet – til de når fram til endemålet for troen – himmelen.