Vår Visjon

«Med Jesus i sentrum»

Filadelfia Askim har en Visjon hvor vi vil at JESUS skal gjennomsyre alt vi gjør og vårt mål er å vokse å bli 500.

Menigheten Filadelfia, Askim skal være en sterk og voksende lokalmenighet som fungerer i Den Hellige Ånds liv og kraft. Den skal vinne mennesker for Jesus Kristus, undervise dem i Guds Ord og lede dem inn i Guds vilje med sine liv. Menigheten skal videre være en fornyelseskanal til alt Guds folk i  Indre Østfold og et vekkelses-senter for Østfold og landsdelen. Når det gjelder misjon er menighetens visjon å kunne utbre Guds rike også utenfor Norges land – og bidra med vår del til at misjonsbefalingen fullføres og at alle folkeslag får høre evangeliet på sitt språk.

Menighetens hovedmål er: Filadelfia Askim, vil arbeide aktivt for å vinne mennesker for Jesus Kristus i Indre Østfold og på misjonsfeltet med hovedmål å nå alle mennesker i de områder vi arbeider, med evangeliet.