Menighetens karakter – hvem er vi? *

  • Kjærlighet: Vi vil at nære relasjoner bygget på kjærlighet skal prege alle sider av menighetens liv.
  • AVHENGIGHET: Vi vil at alt som gjøres i menigheten skal skje i en atmosfære av bønn og avhengighet av Gud.
  • RESPEKT: Vi vil at alle mennesker skal oppleve at de blir møtt med respekt for sin egenart, sine muligheter og behov.
  • ALLSIDIGHET: Vi vil at variasjon og kreativitet skal skape et mangfold av uttrykksformer.
  • KVALITET: Vi vil gjøre det beste vi kan og gi det beste vi har for å ære Gud og glede mennesker med vår tjenester.
  • TROVERDIGHET: Vi vil bygge en kristen karakter som uttrykkes i et kristent liv – så vårt liv kan bekrefte vår kristne tro.
  • ENHET: Vi vil at menigheten i holdning og handling skal bevare Åndens enhet, så vi kan leve i fred med hverandre. Dette gjelder både internt i menigheten og overfor andre menigheter.
  • RELEVANS: Vi vil at evangeliet skal formidles i kjærlighet og gode gjerninger med åndelig kraft og kulturell relevans.

 

*) Med tillatelse hentet fra Filadelfia, Oslo,s visjonsverksted – versjon sept. 2001. Revidert og tilpasset Filadelfia, Askim – jan. 2003.